"Travma" kategorisindeki yazılar

Çocuklukta travmaya maruz kalan hastalarda simgeleştirme

child-abuse1
Zihnimizin benzersiz bir yönü bir anlam ifade edebilmek üzere simge oluşturabilmesidir. Bir yaşantının simgeselleştirilmesi, o deneyimin somut anlamından başka anlamlara da gelebilen bir imge ya da sözel sembol ile ifade edilebilmesi demektir. Söze dökmek, yaşantının inceden inceye işlenmesine, böylece yaşananların birden fazla anlama geldiğinin anlaşılmasına olanak verir. Travmayı