• Prof. Dr. Mine Özmen

  Prof. Dr. Mine ÖzmenPsikiyatrist ve IPA (International Psychoanalytical Association-) sertifikalı psikanalist.

  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra zorunlu devlet hizmetinin ardından 1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Psikiyatri uzmanlık eğitimime başladı. 1989′da bir yıl süre ile Baylor Tıp Fakültesinde (Houston, Texas, ABD) araştırma görevlisi olarak çalıştı.

  Psikiyatri uzmanı olduktan sonra çalışmalarına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geropsikiyatri Bilimdalında devam etti. 1995′de doçent, 2000′de profesör oldu. 1996 yılında aynı fakültenin Psikiyatri Anabilim Dalına bağlı Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilimdalında çalışmaya başladı. Tıbbi hastalık tanısı konmuş hastalarda ortaya çıkan ruhsal tepkilerle, sorunlarla ilgilendim. Özellikle epilepsi tanısı konmuş, kronik bedenselleştirme (somatizasyon) sorunları olan, non-epileptik psikojen nöbet (psödonöbet/konversiyon) tanısı konmuş hastalarla çalıştı. 2011 de psikanaliz eğitimini tamamlayarak Uluslararası Psikanaliz Derneğine (IPA) tam üye oldu.

  Akademik yaşamı boyunca psikiyatride uzmanlık eğitimi alan asistanların psikoterapi eğitimine katkıda bulunmaya özel bir önem verdi, bu konuda aktif alarak görev aldı ve psikiyatrik sorunları olan hastaların tedavi planlarına psikoterapötik yaklaşımların dahil edilmesi için yoğun çaba harcadı. 2013′te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli oldu. Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen serbest çalışmakta ve eğitim faaliyetlerine meslek derneklerinde devam etmekte.

  Özel ilgi alanları:  psikodinamik psikoterapi, psikanaliz, tıbbi hastalık tanısı konan hastalarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar (depresyon, anksiyete bozuklukları) ve tıbbi nedenlere bağlanamayan bedensel yakınmalar (psikolojik bayılma, psikolojik ağrı vb).

  For English please click here.

  Kurucu Koçanoğlu 1999

  Kurucu Koçanoğlu 1999